• Erfaringerne fra CareWare-konceptet (Aarhus) skaleres up til et bæredygtigt koncept for ÖKS-området: CareWare Nordic-platformen bliver fremtidens mødested, hvor producenter af velfærdsteknologiske løsninger kan præsentere disse for offentlige indkøbere og brugere.
  • Innovationsforløb i virksomheder. Matchmaking mellem behov for brugere, kommuner og andre institutioner og nye ideer, produkter og videreudvikling af velfærdsteknologi fra virksomhederne.
  • Kompetenceudvikling i sundhedsuddannelser. Gennem uddannelse opnås en positiv tilgang til at anvende teknologier hos borgerne.
  • Afdækning af lovgivning samt policy-anbefalinger til harmonisering af love og regler vedrørende indkøb af velfærdsteknologi.