Målet for CareWare Nordic er at udbrede velfærdsteknologi i de deltagende lande. I den forbindelse arbejder vi tæt sammen med udviklere af velfærdsteknologier, fagfolk og det offentlige som aftager af produkter og ydelser.

CareWare Nordic støttes af EU-programmet Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerak, der i sommeren 2021 netop har givet midler til et års forlængelse af projektet. Læs nyheden her (nyt vindue) Nordisk samarbejde om velfærdsteknologi fortsætter (careware.dk) 

Mål på kort sigt:

  • velfærdsteknologier skal være til rådighed for de offentlige forvaltninger
  • viden om velfærdsteknologier skal udbredes til det offentlige og fagfolk 
  • medarbejdere skal uddannes og motiveres til at anvende velfærdsteknologier

Mål på langt sigt:

  • nordiske producenter af velfærdsteknologi vil udvide deres position på verdensmarkedet 
  • eksportmarkeder i EU, Kina, Korea og USA skal udforskes og styrkes
  • regler for indkøb og anvendelse af velfærdsteknologier skal diskuteres og harmoniseres i de deltagende lande
  • der skal være en positiv effekt af tiltagene på de offentlige budgetter 

Programmet kører fra august 2018. Projektet er økonomisk støttet af Interreg ÖKS de første tre år. Forventningen er, at det nordiske samarbejde fortsætter efter tre år og eventuelt udvides internationalt.