• Robofit består af en motor ophængt på væggen, en snor, et håndtag og en iPad med applicationen Robofit
  • Fysioterapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren et træningsprogram via en trin-for-trin øvelsesopsætning på iPad'en.

Robofit opsamler objektive data omkring borgernes fremgang i forløbet, samtidig med borgernes subjektive oplevelse af hver træningsgang også dokumenteres.

Alle data genereres automatisk i en samlet rapport, der muliggør bedre forberedelse for fysioterapeuterne, da de har indblik i progressionen i selvtræningen.