Kognitivt velfungerende borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 efter en skade relateret til skulderen.