RoboFit

 • Projektet vil gennemføre en reel afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit og bygge videre på evalueringen fra udviklingsprojektet på Ortopædisk Genoptræningscenter i 2016 
 • Desuden skal projektet undersøge potentialer i forhold til andre målgrupper, som vil kunne anvende RoboFit til genoptræning, fx borgere med skader relateret til hofte, knæ, fødder (fx dropfod), albue og håndled
Genoptræningsrobotten RoboFit 
 • RoboFit ApS (leverandør af RoboFit)
 • Xtel ApS (udvikling/support på RoboFit)
 • Ældre borgere, der kan opnå større selvhjulpenhed
 • Erhvervsaktive borgere, der kan komme hurtigere tilbage efter sygemelding
 • Borgere, som har behov for at få genoptrænet en skulder

I Aarhus Kommune har antallet af genoptræningsplaner været stigende i de senere år. Det lægger pres på de begrænsede terapeutressourcer og kvaliteten af genoptræning. Der er derfor behov for at ”arbejde smartere”. Et udviklingsprojekt med en tidlig prototype af genoptræningsrobotten RoboFit i 2016 viste lovende potentialer for at kunne effektivisere genoptræningsforløb med mindst samme høje kvalitet som traditionel genoptræning. Målgruppen var borgere med skader relateret til skulderregionen.

 • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)
 • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)
 • RoboFit ApS (leverandør af RoboFit)
 • Xtel ApS (udvikling/support på RoboFit)

 

VTU-puljen

2017 – 2018