Der ønskes udviklet en fælles, digital platform for høringer for hele Aarhus kommune. Platformen skal standardiserer arbejdet med høringer. Samtidig skal høringsplatformen tilbyde borgerne et bedre overblik over høringer og en mere tilgængelig interaktionsmulighed, end vi kan tilbyde i dag. 
  • Projektets formål er at få udviklet og testet en version 1.0 af et høringsmodul, der er effektivt for medarbejderne, brugervenligt for borgerne og en del af en større vision om digital borgerinddragelse i Aarhus.
  • Aarhus Kommune ønsker at øge tilliden mellem det politiske niveau og borgerne for at muliggøre fælles opmærksomhed, inddragelse og samskabelse.

 

  • Høringer henvender sig bredt til alle Aarhus-borgere, organisationer og virksomheder.
  • Sekundært er målgruppen de medarbejdere, der arbejder med høringer som en del af deres opgaveløsning.
  • Aarhus Kommune udsender ca. 60-70 høringer om året; heraf har Teknik og Miljø (MTM) den klart største andel med 80-90 procent.
  • Høringer kan koste op til 20.000 kr pr. stk. at oprette i nuværende systemer.
  • I dag anvendes bare i MTM 3-4 forskellige systemer/metoder til at understøtte høringer, og arbejdsprocesserne kan være meget forskellige. 
  • Der er ingen fælles standarder, arbejdsprocesser eller ”code of conduct” på tværs af Aarhus. For borgerne medfører det mangel på sammenhæng, uoverskuelighed, udeblivende engagement og manglende tillid. Samtidig er det dyrt.

Projektejer

MKB Borgerservice, Lene Hartig Danielsen

Projektleder

MKB, ITK, Michelle Back Lindstrøm

Samarbejdsparter

Primære partnere

MKB: ITK Lab, projektledelse, Anne Vest Hansen (afdelingsleder)

ITK Design: teknisk udvikling

Borgerservice: tværgående perspektiver og forankring ift. medborgerskab,  Torben Glock (projektleder)

CFIA: procesunderstøttelse ift. borger- og medarbejderinddragelse og konceptudvikling

MTM: digitalisering og GIS, Søren Dall Hansen (IT-chef) og Mikkel Dall (IT-projektleder)

Center for Byudvikling og Mobilitet: Louise Pape Rydahl (centerchef), Signe Maibom Krøjgaard (teamleder), Rikke Edberg (arkitekt i Planafdelingen)

Sekundære partnere

BA: kommunikation v/Lise Uhre Pless, Per Ryolf

Evt. ad hoc-deltagelse af MSB, MSO og MBU i relevante workshop-aktiviteter for at sikre viden om høringsprocesser på tværs

Desuden koordineres med kommunikationsstyregruppen ift. at sikre tværgående forankring og fremtidigt driftsetup.

 

 

 

  • VTU-puljen
  • Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)

November 2017 - Juli 2018