Projektet vil afprøve og videreudvikle nye materialer og teknologier med henblik på at kunne skabe trygge, indbydende, hygiejniske og driftssikre toiletforhold på grundskoler; til gavn for elever og lærere og til effektivisering af drift og rengøring. 

Indsatser omkring hygiejne forventes at reducere sygefravær.

Målgrupper på skolen:

 • Elever
 • Fagvoksne
 • Ledere
 •  Driftsansvarlige
 • Rengøringsansvarlige
 • Forældre

Målgruppe kommunen:

 • Bygningsansvarlige
 • Sundhedsansvarlige
 • Uhumske toiletter afholder børn fra at bruge dem, og det har store negative konsekvenser.
 • Mange elever undgår indtagelse af mad og drikke for at slippe toiletbesøg.
 • Manglende toiletbesøg har indflydelse på trivsel og læring, og i værste fald kan manglende toiletbesøg få sundhedsskadelige konsekvenser: forstoppelse, urin- og afføringsinkontinens eller blære- og nyresygdomme, som kan føre til indlæggelser hos det enkelte barn. 
 • Samtidig kan det konstateres, at dagens standard for renovering ikke rækker til at ændre en række grundlæggende problemer. 

Samarbejdsparter i udførelsesfasen: 

Holme Skole, Sølystskolen, Skovvangskolen,  Sundhed og Trivsel, Proces Arkitekter, IWI technology, DCUM, Vesthimmerland kommune, Rådet for Bedre Hygiejne. Dertil kommer de valgte leverandører til anlægsarbejderne.

(I undersøgelsesfasen var der andre/flere parter involveret).

 • VTU-puljen
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)
 • Eksterne projektpartnere

1.aug. 2017- 1.aug. 2019