Hvad er VTU?

VTU råder over seks millioner kroner årligt, som anvendes til pilotprojekter indenfor velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.

VTU kan støtte projekter med finansiering, økonomisk rådgivning og projektledelse.

VTU-sekretariatet behandler ansøgninger. Styregruppen for VTU består af økonomichefer fra samtlige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune; styregruppen beslutter om et projekt får økonomisk støtte eller ej.

 Hent en OPI-aftaleskabelon her https://www.gate21.dk/cleantechtipp/opi-aftale/ 

Tag en tur på OPI PIXI TOGET  og bliv klogere på offentligt-privat innovationssamarbejde.