Velfærdsteknologi på Vikærgården har til formål at:

  • Understøtte rehabiliteringen, så borgeren når et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt
  • Fremme et godt arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Effektivisere arbejdsgange og medvirke til at udvikle det faglige miljø
  • Fremme innovation, vækst og jobskabelse i det private erhvervsliv
  • Bidrage til udvikling og forbedring af velfærdsteknologiske løsninger