Vi modtager gladeligt ideer fra alle kanter, herunder:

 • firmaer
 • starts-ups
 • privatpersoner
 • pårørende
 • personale
 • forvaltning 

Vi vurderer, om en idé kan blive til et:

 • Udviklingsprojekt, hvor der udvikles en prototype
 • En test af et eksisterende produkt
 • En "copy paste-ide", afprøvet i andre kommuner
 • Vi undersøger, hvor effekten er i forhold til borger, personale og kommunens økonomi
 • Vi undersøger, om der er et erhvervsmæssigt perspektiv
 • Vi efterprøver ideen ved research i videnskabelig litteratur
 • Vi laver markedsafdækning
 • Vi vurderer, hvordan ideen vil kunne fungere i drift i en kommunal kontekst 1) i egen magistratsafdeling og 2) i andre magistratsafdelinger

Vi beskriver:

 • hvilke formodninger vi har til effekten 
 • hvordan effekterne måles
 • hvordan projektet kan gennemføres
 • hvordan projektet passer ind i kommunens øvrige tiltag herunder eksisterende programmer

 

 • Vi laver et budget og foreslår finansiering
 • Vi fremlægger projektet / prøvehandlingen til relevant styregruppes godkendelse og finder egnet område til afprøvning

Vi udvælger et sted til afprøvning. Sundhed og Omsorg er delt op i 7 geografiske område. I nogle tilfælde afprøver vi på enkelte plejehjem eller i hjemmeplejen; i andre tilfælde inddrager vi et helt område.

Når et område er valgt, går vi i samarbejde med det pågældende område og udarbejder:

 • et evalueringsdesign, en tidsplan og en kommunikationsplan
 • kontrakter med eventuelle firmaer
 • inklusionskriterier
 • formodninger til en Business Case. Vi finder ud af hvilke tal, der kan trækkes i givne eksisterende systemer.

 

Vi foretager før- og eftermålinger og sikrer:

 • at en evt. implementering til journalen (CURA) kan foretages
 • at et evt. indkøb og et fremtidigt indkøb varetages efter gældende lovgivning

 

En detaljeret projektbeskrivelse udarbejdes ud fra PRINCE2-principper i tæt samarbejde med afprøvningsstedet og deltagende firmaer.

Vi tilretter løbende ud fra erfaringer.

 

 

 • I evalueringen indgår dataopsamling og  findings, og der opstilles på denne baggrund en Business Case.
 • Der laves en anbefaling til videre forløb, eller det besluttes, om projektet skal afsluttes p.g.a. manglende effekter.