Formålet med implementeringsprojektet er at forbedre den daglige praksis omkring styrketræning med anvendelse af HUR-systemets muligheder.

Projektet gennemføres med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til træning af geriatriske borgere.

 

Projektet vil have fokus på:

  • Opsporing af de borgere, der har behov for styrketræning
  • Systematisk anvendelse af parametre i de kliniske retningslinjer vedr. styrketræning til ældre
  • Borgerperspektivet
  • Medarbejderperspektivet

Styrketræning anbefales af Sundhedsstyrelsen til træning af geriatriske borgere, da det forbedrer de ældres muskelstyrke.

Styrketræningen understøtter den ældres evne til at udføre daglige aktiviteter som trappegang og forflytninger.

Foruden øget muskelstyrke har styrketræning en stor effekt på den dynamiske balance ved den geriatriske borger. (sundhedsstyrelsen, 2016).

Luftmodstand i stedet for vægte

Til at træne styrketræning med geriatriske borgere på Vikærgården er der indkøbt HUR HI5 styrketræningsudstyr, som benytter luftmodstand i stedet for almindelige vægte.

Fordelen ved brug af HUR træningsudstyr er, at de er tilpasset kørestolsbrugere og andre med dårlig gangfunktion. Derudover tilbyder luftmodstanden et mere naturligt bevægemønster for musklerne, og det mindsker stresspåvirkningen af led og bindevæv.

Det er muligt at træne eksplosiv muskelstyrke ved lavere modstande end traditionelle vægttræningsmaskiner, da luftmodstanden giver den samme kraftpåvirkning i hele bevægebanen (Frost et al., 2016). Styrketræning med luftmodstand er vurderet til at være lige så effektiv og sikker, som almindelige vægttræningsmaskiner til at forbedre fysisk funktionsniveau ved ældre (Balachandran et al., 2017).

Betjening

SmartTouch systemet på HUR træningsudstyret tilbyder automatisk individuel justering af sæt, gentagelser, modstand og begrænsning på puls. Derudover kan den optage alt aktivitet med det formål at give feedback til fysioterapeuten (HUR-hjemmeside). HUR maskinerne har intuitiv brugergrænseflade, der kan tilgås fra computer og tablet. Flere fysioterapeuter kan tilgå systemet samtidigt. Opdateringer sker i ”realtime”, samtidig med at træningen gennemføres. Backup, opdatering og hardware monitorering kan ske remote fra HUR. 

 

https://www.hur.fi/en/products/hur-smarttouch

Akuttilbud og Rehabilitering, Aarhus Kommune:

  • Akutenhederne
  • Rehabiliteringsenheden
  • Rehabiliteringshøjskolen
  • Udrednings- og Rehabiliteringsteamet

 

Udviklingsenheden for velfærdsteknologi i Rehabilitering, Center for Frihedsteknologi

Center for Frihedsteknologi indkøber HUR styrketræningsmaskinerne og finansierer projektledertimer gennem Udviklingsenheden for Velfærdsteknologi i Rehabilitering.

 

Akuttilbud og Rehabilitering, Vikærgården stiller tre superbrugere til rådighed, en fra hver enhed, til at indgå i sparring og dialog omkring implementeringen samt arbejde med udvikling og forbedring i praksis.

1.marts 2019 - 31.december 2019