Projektet skal:

  • udvikle og beskrive en proces til bedre søvn for borgere med demens
  • afprøve forskellige teknologier til at forbedre borgeres søvn 

Borgere på plejehjem, der er kendetegnede ved:

  • demens
  • dårlig nattesøvn
  • forstyrret døgnrytme

 

Søvn og demens

Mange mennesker med demens sover dårligt. Den dårlige søvn går ud over helbredet, de kognitive funktioner og ressourcerne i hverdagen. I værste fald kan dårlig søvn forværre demensen. Det viser forskningen.

Habilt samtykke

Normalt kræves habilt samtykke fra borgeren selv, hvis man vil anvende teknologier, der kan måle og overvåge. Ulempen er, at borgere med demens ikke er i stand til at give habilt samtykke. 

Frikommuneforsøg

Dette projekt er et såkaldt frikommuneforsøg, hvor vi i en periode er fritaget fra lovgivningen. Derfor kan borgere, der ikke er i stand til at give informeret, habilt samtykke deltage i projektet. Vi har fået lov til at tage teknologi i brug efter grundig, faglig vurdering og samtykke fra borgerens nærmeste pårørende eller værge.

 

Teknologier til søvn og døgnrytme

Kropsbåren sensor: et ur om håndleddet, der indsamler data om aktivitet i løbet af dagen. Data gør os klogere på forstyrrelser i døgnrytmen.

Søvnmonitorering: en sensor i sengen, der kan give et billede af kvaliteten af borgerens søvn (mikro- og makrobevægelser i løbet af natten). Den kan også give alarm, hvis en borger står ud af sengen om natten. Personalet kan komme hurtigt til hjælp, hvis borgeren falder.

Video-kig-ind: et videokamera, der fungerer som øjne for personalet. Med et enkelt klik kan nattevagten kigge ind uden at vække den sovende.

Projektledelse:

Fra Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune

  • Ida Munk Skyt, ergoterapeut/cand.scient. i Klinisk Videnskab og Teknologi. 
  • Søren Holm Pallesen, fysioterapeut/cand.scient.med.

 

  • Udvalgte borgere med demens på et antal plejehjem
  • Medarbejdere ved plejehjem 

Marts 2019 til udgangen af 2020.