Robotrainer Light (I)

RoboTraineren er styret af en computer, som meget præcist tilpasser øvelserne til borgerens behov.

Den registrerer, hvordan træningen udvikler sig, og synliggør derved de resultater, der er opnået .

På sigt vil borgeren kunne træne med RoboTraineren i eget hjem. Derved kan vi undgå en del transporttid, og træne, når det passer ind i borgerens dagligdag.

Afprøvning på deltagere med forskellige funktionsnedsættelser i arme og ben. Opsamling af viden i forhold til brug og målgrupper. Afslutte med at lave en evaluering og vurdere, om RoboTrainer kan forbedre og effektivisere optræningen, både på træningssteder og ved hjemmetræning i eget hjem .

Aarhus Kommunes Tværmagistratslige Innovationspulje.

Jesper Heltzen står for udvikling og senere salg af RoboTrainer Light. Center for Frihedsteknologi står for afprøvning og evaluering.

AFSLUTTET (Juni 2014 - 30. september 2014).

Positive resultater med begrænset antal deltagere. Generelt kræver RTL en videreudvikling, før den anses som anvendelig til hjemmetræning. Terapeuterne ser den som et nyttigt redskab i værktøjskassen.