Nytteværdi

  • Genoptræning efter funktionstab
  • Borgeren gøres selvhjulpen og genetablerer uafhængighed af hjælp
  • Forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere, som undgår løft og dermed slid i kroppen