Målgruppe

Kognitivt velfungerende borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 efter en skade, relateret til skulder, albue, håndled, hofte, knæ eller fødder