Robofit

  • Robofit består af en motor ophængt på væggen, en snor, et håndtag og en iPad med applicationen Robofit
  • Terapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren et træningsprogram via en trin-for-trin øvelsesopsætning på iPad'en

Kognitivt velfungerende borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 efter en skade, relateret til skulder, albue, håndled, hofte, knæ eller fødder

  • Genoptræning efter funktionstab
  • Borgeren gøres selvhjulpen og genetablerer uafhængighed af hjælp
  • Forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere, som undgår løft og dermed slid i kroppen