Tidlig opsporing af dehydrering og sygdomme forårsaget af nedsat mundhygiejne.

Firmaet Medica Connect ønskede at lave en undersøgelse af, hvordan borgere og personale tog imod og oplevede de to services, Rehydrate og Help me Brush. De var særligt interesserede i, hvilke praktiske, organisatoriske og tekniske udfordringer der opstod for de involverede parter.

Borgere, der kan yde egenomsorg herunder selv gå på toilettet og selv børste tænder.

To borgere på Rehabiliteringsenheden gav samtykke til deltagelse og to social og sundhedsassistenter blev oplært i systemets anvendelse.

Sygdomme ved manglende toiletbesøg. Kort beskrivelse.

Sygdomme ved dårlig mundhygiejne. Kort beskrivelse.

Help me Brush består af en elektrisk tandbørste med indbygget sensor, som sender data til plejepersonalet om frekvens og varighed i anvendelse.

Rehydrat består af to bevægelsessensorer, som registrerer aktivitet på badeværelset omkring toilettet. Her sendes data til plejepersonalet som indikator for, hvor ofte borger har behov for at gå på toilettet. Dette med henblik på tidlig opsporing af dehydrering.

Data fra begge enheder opsamles i en gateway på hver borgerstue/lejlighed og sendes via WiFi og LoraWAN. Personalet aflæser data på en skærm på personalestuen, hvor de hver dag kunne følge med i, om borgerne fik børstet tænder, hvor længe de børstede, og om borgerne kom regelmæssigt på toilettet.

Medica Connect, Sindalsvej 29, 8240 Risskov

Pernille Meyer pernille.meyer@medicaconnect.dk

 

Akuttilbud og Rehabilitering - Vikærgården, Hvidkildevej 1, 8240 Risskov

Sinne Stenshøj, leder af Rehabiliteringsenheden

Lotte Lucia Jelnes, VT-konsulent, tlf. 29207934 - llj@aarhus.dk

To borgere på Rehabiliteringsenheden gav samtykke til deltagelse og to social og sundhedsassistenter blev oplært i systemets anvendelse.

Medica Connect har dækket Vikærgårdens omkostninger i form af kompensation for anvendte medarbejdertimer på projektdeltagelse.

Borgerne fik lov at beholde deres elektriske tandbørster efter projektet.

Projektet er en pilotundersøgelse og stod på i perioden: 20.12.18 - 18.01.19

Firmaets erfaringer og konklusioner er blevet samlet i en testrapport, som kan rekvireres. 

På trods af lidt opstartsproblemer med netværksforbindelsen, som krævede ekstra tid og opmærksomhed fra de to assistenter, så var tilbagemeldinger på afprøvningen overordnet gode.

Personalet oplevede det som meningsfuldt at kunne følge med i borgerens egenomsorg i forhold til tandbørstning og dehydrering.

Help Me Brush

Personalet var overrasket over at opleve, hvor stor diskrepans der i ét tilfælde var mellem borgerens oplevelse af at have børstet tænder og de faktiske omstændigheder. Indsigten i om borger havde, eller ikke havde børstet tænder, blev således anvendt i det rehabiliterende arbejde og blev afsæt for en dialog med borgeren.

Den elektroniske tandbørste, som sender data om brug, gik fint i tråd med en sideløbende indsats på afdelingen om øget fokus på mundhygiejne.

 

Rehydrate

Hos en af borgerne blev en begyndende obstipation afhjulpet pga. informationer fra Cariot-systemet. Dette skyldes dog at Medica Connect havde en udvidet adgang til data og dermed kunne se historik på borgers toiletbesøg. Medica Connect adviserede derfor personalet på Vikærgården om at være obs på en eventuel obstipation, så de kunne handle på det i tide.

De to assistenter vurderede begge at en synlig historik for personalet ville gøre systemet mere anvendeligt. Ingen af assistenterne oplevede systemet som tidskrævende, bortset fra den tid de brugte på, at det ikke virkede i starten.

 

Anbefalinger

Grundet de positive forebyggende effekter afholdes der i foråret 2019 et møde med henblik på en eventuel udvidelse af projektet.