Område Vestervang og Midtbyen har derfor afprøvet et nyt elektronisk låsesystem. Først i et mindre forsøg med 10 låse, og senere med yderligere 80 opsatte låseenheder som et ’proof of concept’.

 Konceptet er at den elektroniske lås sættes op på borgerens dør og eventuelle opgangsdør. Låsen kan åbnes med PDA eller nøglekort. I dette projekt er udelukkende valgt id-kort/nøglekort.
Det er ikke nødvendigt at medbringe nøgler. Dermed spares den tid, som medarbejderen skulle bruge ved afhentning og aflevering af nøgler. Desuden er der en større sikkerhed, da risikoen for at nøgler bliver væk er elimineret. En tabt eller forsvunden PDA /nøglekort kan spærres.

Målet var: - Reduceret tidsforbrug til nøglehåndtering ved anvendelse af elektroniske låsesystem. - Forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne som følge af færre fysiske gener, samt reduktion af psykisk arbejdsbelastning. - Bedre servicekvalitet for borgerne, primært i form af større sikkerhed.


I proof of concept projektet blev derudover afklaret:

- Holder den positive effekt for såvel medarbejdere som borgere?
- Er sikkerheden også i orden ved et større antal?
- Sker der utilsigtede hændelser?

 

Aarhus Kommunes Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2012.

Område Midtbyen.

2013.

Det blev registreret et reduceret tidsforbrug ved brug af låsesystem, generel tilfredshed hos medarbejdere og borgere. Download den afsluttende rapport.