Vi ved fra andre projekter, at der - ud over øget hygiejne og øget selvhjulpenhed - er opnået positive sideeffekter i form af øget selvstændiggørelse - set som flere nye/uopfordrede aktiviteter.

Vil dette mon også gøre sig gældende for denne målgruppe?

Vi ønsker at døgn-afprøve skylle/tørre toiletter på 6 kognitivt svage borgere. Vil det faktum, at samme teknologi er tilgængelig og benyttes på både døgn- og dagtilbud, gøre borgerne fra målgruppen mere selvhjulpne ved toiletbesøg end før? Har brugen af skylle-/tørre toiletter på både døgn- og dagtilbud positiv effekt på hygiejneniveauet hos borgerne fra målgruppen? Har det en positiv afsmitning på aktivitetsniveauet i hverdagen for målgruppen? Ses der højere aktivitetsniveau og nye initiativer hos den enkelte? Vil det skabe en større grad af privatliv og værdighed for den enkelte. Oplever personalet et bedre arbejdsmiljø såvel fysisk som hygiejnemæssigt? (Mindre belastning af ryg, lænd og skuldre. Mindre kontakt m afføring osv).

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Bo- og Aktivitetscentret Skovlund, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO).

Efterår 2014 – og et år frem.