Vikærgården har et højt årligt flow af borgere og ønsker at arbejde målrettet for at bryde smittekæder og dermed nedsætte risikoen for smitte af infektioner.  

Som et led i implementeringen har vi undersøgt rengøringspersonalets oplevelse af at anvende Decon-X.

Undersøgelsen er finansieret af midler fra Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården.

Rengøringsassistenterne på Vikærgården.

Undersøgelsen er baseret på et semistruktureret interview afholdt marts 2017.

Undersøgelsen viste at Decon-X endnu ikke var helt velimplementeret, og at der var nogle arbejdsmiljømæssige tvivlsspørgsmål, som ikke var besvaret/løst helt klart. I evalueringen konkluderes det, at der skal udarbejdes en helt klar implementeringsplan og procedure for anvendelsen af Decon-X.

Evalueringen opstiller centrale punkter, som skal indgå i en procedure og en implementeringsplan.

(Evalueringsrapporten kan fås ved henvendelse til Lotte Lucia Jelnes, som også kan besvare eventuelle spørgsmål om teknologien)

Teknologien er i drift på Vikærgården.