Undersøgelsen har fokus på:

  • Om det giver borgeren øget mulighed for at blive inddraget i plejesituationen. Desuden om det kan give daglig træning.
  • Om det kan mindske nedslidning af personalet i forbindelse med fysisk krævende plejeopgaver.
  • Om badestolen kan give større støtte, siddekomfort og tryghed for borgeren.
  • Om bade-toilet stolen kan benyttes af borgere med særlige funktionsnedsættelser. Fx spasticitet, eller ved ønske om fosterstilling .
  • Om arbejdsprocessen kan effektiviseres til gavn for både personalet og borgerne.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

  • Bo- og aktivitetscenter Skovlund og Boformen Nygårdsvej. Begge Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse.
  • Plejeboligerne Jasminvej og Plejeboligerne Vidtskuevej. Begge Magistraten for Sundhed og Omsorg.

Juli 2014-juli 2015.

Carendo er er efter et udbud implementeret i alle MSO's syv områder i april 2020.