Når borgerne er liftbrugere, kan det være vanskeligt og fysisk hårdt for medarbejderne at mobilisere borgerne. Der skal tages hensyn til personalets arbejdsmiljø, og borgerens funktionsevne.
Desuden kan borgeren være angst for at falde, og det kan hæmme mobiliseringen.

Når en borger er mobiliseret til gangvogn, kan arbejdsstillingerne ofte være uhensigtsmæssige. Det vil i starten ofte kræve to medarbejdere at gangtræne med borgeren. Én person til at assistere og guide ved gangvogn, og én til at køre med kørestolen bagved. Dette gør, at træningen skal planlægges, så der er to medarbejdere.

Medarbejderne har en hypotese om, at Walker kan accelerere den tidlige mobilisering, gangtræningen og på længere sigt graden af selvhjulpenhed. En sekundær gevinst kunne være at reducere forflytningsrisici for såvel borgere som medarbejdere.

Dels at finde ud af, om terapeuterne med Walker kan mobilisere borgerne tidligere i forløbet på en sikker og tryg måde, og på den måde accelerere borgernes forløb mht. mobilisering og gangfunktion. Dels at finde ud af, om man kan reducere de medarbejderressourcer, der er nødvendige for at sikre en sikker træningssession.

ArjoHuntleigh stiller Walker gratis til rådighed i projektperioden. Center for Frihedsteknologi stiller projektledelse til rådighed. Vikærgården sætter medarbejderressourcer til rådighed.

Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården og Center for Frihedsteknologi, MSO, Aarhus Kommune.

November 2014 – marts 2015.

Resultaterne af evalueringen peger på, at Walker er et godt alternativ til gangvogn i den tidlige mobilisering. Den har en positiv effekt på fysioterapeutens arbejdsbelastning, og oftest behøver der kun være en person til at gangtræne med borgeren. Borgerne følger sig sikre og trygge ved brugen af Walker. Download evalueringsrapporten. Andre vægtaflastede maskiner og loftslift med gangsejl kan også benyttes i den tidlige mobiliseringsindsats. Walkeren har dog den fordel, at den er mobil og kan bruges i den allerførste mobilisering på værelserne, inden man kan træne videre i træningssal.