Der er en stigning i antallet af overvægtige og inaktive borgere. Bøgeskovgård lægger vægt at borgerne er aktive og dyrker motion. Det sker ved at så mange som mulig dagligt får sig rørt. Med gåture, brug af motionsredskaber, idrætsaktiviteter, musik/dans og ikke mindst ved at være aktiv i vores tilknyttede park.

Borgere med nedsat kraft kan have svært ved at benytte en almindelig kørestol. De har ikke kræfter til at drive kørestolen frem - slet ikke udendørs med små eller større forhindringer på underlaget. Har de samtidig kognitive vanskeligheder, er det ikke altid forsvarligt, at de får en el-kørestol eller et el-drevet køretøj, da det går for hurtigt. Disse borgere taber yderligere kræfter, hvis de ikke træner jævnligt - det vil sige flere gange ugentligt.

Med en pedalkørestol kunne de måske træne deres benmuskler, samtidig med at de kan færdes selvstændigt i nærområdet. Herved spares måske på sigt også tid til træning.

Vurdering af, hvilke borgere der vil være den rette målgruppe til dette produkt. Undersøge, om en pedalkørestol vil kunne give borgere med nedsat funktionsevne større mulighed for at komme selvstændigt rundt i nærmiljøet. Eventuelt på længere distancer og uden hjælp fra andre personer (personale eller pårørende). Afklaring af umiddelbare begrænsninger ved produktet.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Aktivitetscenter Bøgeskovgård (Jan Christensen), Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (Susanne Falkenberg Andersen) og Magistraten for Sundhed og Omsorg (Dorte Blichfeld).

AFSLUTTET (August-december 2014).

Baseret på 4 borgeres afprøvning, hvoraf kun 2 gennemførte testperioden, må man konkludere, at pedalkørestolen har begrænsninger.


Især fordi den kun kan anvendes udendørs i meget begrænset omfang, men også fordi den ikke har været aflastende i forhold til personaleressourcer. 

Der er lavet en evaluering af projekterfaringerne og interviews med to af borgerne, som kan downloades.