Leddenes bevægelighed screenes over de store led for at vurdere, om evt. indskrænkninger har betydning for borgerens funktionsniveau.

Normalt foregår denne måling ved, at fysioterapeuten måler med en ledmåler (et goniometer)

Kinetisense har udviklet et system, der via Kinect-kamera giver mulighed for at lave 3D bevægelsesanalyse af de individuelle led. Systemet måler og optager de afstande og vinkler, som et led bevæger sig i.

 

Afprøve, om Kinetisense kan bruges i udredningen af borgerens ledbevægelighed (range of motion). Kinetisense målingerne sammenholdes med en almindelig ledmåling med goniometer. Vi undersøger, om vi får tilstrækkelige og sikre målinger på ledbevægeligheden. Efterfølgende skal det vurderes, om der skal laves et pilotprojekt, hvor Kinetisense inddrages i den daglige udredning af borgeren på Vikærgården.

Aarhus Kommunes Center for Frihedsteknologi og Vikærgården finansierer medarbejderressourcer. Fysiofriends stiller gratis Kinetisense til rådighed for afprøvningen.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Fysiofriends

November - December 2016.