Endvidere er der på Vikærgården tidligere lavet et projekt, hvor man har afdækket at Sara Stedy i nogle tilfælde kan benyttes i stedet for liftning af borger.

Der er flere forskellige drejeplatforme på markedet, og der er et behov for at lave en sammenligning af produkterne.

At foretage en sammenlignende analyse af forskellige forflytningshjælpemidler med henblik på at vurdere:


Om der er tydelig forskel på anvendelse af Sara Stedy og andre lignende forflytningsplatforme i forflytninger?
Om der er forskel på, hvilket funktionsniveau borgeren skal have i forhold til valg af platform?
Om der er forskel i arbejdsmiljø for personalet under anvendelsen af de forskellige platforme?
Kan den eksisterende løsning med drejetårn anvendes lige så funktionelt?

 

Projektet var et samarbejde mellem Vikærgården Akuttilbud og Rehabilitering og Center for Test og Evaluering. ArjoHuntleigh stillede Sara Stedy til rådighed i projektperioden. Handicare stillede Return 7500 til rådighed i projektperioden Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter stillede Molift Raiser samt TurnSafe til rådighed i projektperioden

Juli 2016.

Resultaterne peger på, at der ikke er stor forskel i brugen af de forskellige platforme ved almindelig brug. De understøtter alle den stående forflytning, og i de fleste tilfælde kan alle tre bruges.


Alle 3 platforme kan anvendes til borgere, der selv aktivt kan rejse sig ved at trække sig op ved brug af armene. Borgerne skal have ståfunktion for at platformene kan anvendes.
Resultaterne peger på at Molift Raiser har lidt bedre køreegenskaber og er den af de tre, der bedst kommer over en lille kant. Medarbejderen står lidt tættere på omdrejningspunktet både ved denne og ved ReTurn. Dette nedsætter risikoen for at få vrid i ryggen ved betjening.
Det har vist sig, at TurnSafe ikke kan anvendes lige så funktionelt som drejeplatformene. Den stiller store krav til medarbejderen i forhold til placering inden forflytninger, og i mange tilfælde giver den uhensigtsmæssige arbejdsforhold for medarbejderen med risiko for belastende arbejdsstillinger som fx vrid i ryggen. I afprøvningsperioden er den helt udgået som hjælpemiddel på Vikærgården.

Download evalueringsrapporten.