I nogle tilfælde kan det dreje sig om 10-12 gange i døgnet. I gennemsnit drejer det sig dog om 4-5 gange dagligt. Der er oftest behov for 2 hjælpere for at sikre en god lejring.

Der er i de senere år skåret i bemanding i såvel aften- som nattevagt. Dette betyder, at hjælperen skal afvente hjælp fra anden afdeling ved hver lejring.

Småstedstillægget blev afviklet fra 2012. og man er således afhængig af udnyttelse af velfærdsteknologi, fx i form af automatisk lejringsenhed.

At afprøve, om der gennem indførelse af teknologi til automatisk lejring af sengeliggende borgere kunne frigøres ressourcer hos de medarbejdere, der tidligere manuelt vendte disse borgere.


Man forventede en forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø som følge af mindre belastning af nakke, hænder, skulder og ryg. Desuden forventede man en forøget livskvalitet hos borgeren, som fx undgår at blive vækket om natten for at blive vendt. 

I projektet blev afprøvet to forskellige madrasser med automatisk lejring, henholdsvis Surcon Ekamove vendesystem og Zibo Turn.

 

Aarhus Kommunes Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2012.

Område Viby, Område Nord, Område Syd - Plejeboliger.

Oktober 2012 – maj 2013.

Blandt de vigtigste kan nævnes at medarbejderne oplevede en stor lettelse i deres arbejdsmiljø – især i aften- og nattetimerne.

Download den afsluttende rapport.