Ifølge byrådsindstillingen er målene for indsatsen, at - Medarbejderne i Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) og Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) får et kompetenceløft. - Alle ledere og medarbejdere klædes på til at bidrage til vellykket implementering af velfærdsteknologi.

Aarhus Kommune får implementeret den rehabiliterende tankegang på alle relevante områder. Det betyder, at der i første omgang tilbydes ”hjælp til selvhjælp” via træning, rehabilitering, hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Ledelse, medarbejdere og borgere samarbejder om at implementere relevante velfærdsteknologiske løsninger.

Alle frontmedarbejdere og ledere i MSO og MSB.

Der er planlagt 3 spor:

  • Generelt kompetenceløft for alle medarbejdere.
  • Ledelsesudvikling og –opbakning til implementering.
  • Fordybelsesaktiviteter for relevante grupper af medarbejdere.