• Personalet igangsætter en pædagogisk proces med henblik
  • på at borgere, der er udfordret
  • både kognitivt og fysisk, kan komme til at bruge
  • teknologierne optimalt.