Desuden gav træningen deltagerne en række af lærings- og hukommelsesstrategier, som de kunne anvende i dagligdagen - og ikke mindst en bevidsthed om, at hjernens funktioner kan udvikle sig, og at det er muligt at blive bedre.
Desuden har en tidligere afprøvning hos autistiske voksne vist positive resultater i form af større koncentrations- og samarbejdsevne, som ikke er normal hos autister.

Kom med til hjernetræning med robot i video 3:13 

 

 

Projektet er et samarbejde mellem flere områder i Aarhus Kommune. De tre hovedformål med projektet er at undersøge: Om hjernetræning med Silbot kan skabe en synergieffekt i samspil med fysisk træning for borgere i fysiske rehabiliteringsforløb på Vikærgården. Om hjernetræning med Silbot har effekt hos borgere med demens i en tidlig fase, samt hos borgere med hukommelsesbesvær (ingen demensdiagnose). Om brugen af robotter har effekt på indlæringen hos børn og unge med ADHD og autisme.

Finansieres af en bevilling fra Aarhus Kommunes Innovationspulje.

Magistraten for Sundhed og Omsorg: Center for Frihedsteknologi, Demenscentrum Aarhus, og Magistraten for Børn og Unge.

1.1.2014 – 31.12.2015.