Indføring af et nyt værktøj til styrkelse af kommunikationen mellem bostøttemedarbejder og den handicappede i eget hjem. Der sigtes imod at styrke borgerens muligheder for mere selvstændigt at kunne tilrettelægge dialogen med den offentlige støtteperson. Desuden om den offentlige støttepersons muligheder for mere fleksibelt at kunne tilrettelægge serviceringen af borgerne kan øges. Samlet set at øge effektiviteten på bostøtteområdet.

Formålet med projekt bostøtte over webcam var: - At give handicappede borgere bedre muligheder for dialog med bostøtten. - At kunne tilbyde en mere fleksibel ydelse. - At ny teknologi kan anvendes som et supplement til det traditionelle bostøttetilbud, besøg og telefonkontakt. - At webcam fremadrettet kunne anvendes i effektiviserings øjemed. - At medarbejderne i samarbejde med brugerne kunne udvikle redskabet.

Projektmidler fra Aarhus Kommunes Tilgængelighedspulje i 2011.

Center for Bydækkende Bostøtte for Udviklingshæmmede, Neuro-Fysisk Handicapcenter og SORAS i Center for Voksne med Autisme og ADHD.

AFSLUTTET (Forår 2011 – januar 2013).

En evaluering af projektet er gennemført i april 2013 af Ingeborg Kragegaard, udviklingskonsulent, Center for Socialfaglig Udvikling, Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune. Download evalueringen.