Baggrunden er, at det via nye teknologiske muligheder er blevet muligt at skabe en visuel kontakt og give støtte til brugere uden at sidde i samme rum.
Et skift fra primært at arbejde gennem det personlige møde til også at kunne arbejde over nettet, kræver dels en udvikling af de teknologiske løsninger, dels en udvikling af de metoder, der arbejdes ud fra i Socialpsykiatrien i dag.

Blandt andet at afprøve: - Om inddragelse af webteknologi og apps giver muligheden for en mere differentieret støtte tilpasset den enkelte brugers behov. - Om man kan nå brugergrupper, som er svære at nå i almindelig bostøtte. - Om hjælp fra ligestillede (peerstøtte) kan være hjælpsomt via webteknologi. Desuden: - Finde ud af om medarbejderressourcer anvendes bedre som resultat af færre timer på landevejen og færre aflyste besøg fra brugernes side. - Udvikle og formidle socialpædagogiske metoder, der er tilpasset de nye kommunikationsværktøjer.

Trygfonden. Derudover egenfinansiering i form af medarbejdertimer fra de fem deltagende kommuner.

Medarbejdere og borgere i den socialpsykiatriske bostøtte i Aarhus Kommune, Favrskov Kommune, Herning Kommune, Randers Kommune og Viborg Kommune. Derudover boområdet i Herning og Aarhus, samt SIND.

(Afsluttet) April 2013 – December 2014.

CFK - Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland har udarbejdet en afsluttende evalueringsrapport, som kan downloades.

Desuden har projektet udarbejdet en hjemmeside, der formidler projektet erfaringer og anbefalinger til såvel borgere som medarbejdere. Gå til hjemmesiden Virtuel Bostøtte.

Se YouTube-video om projektet.