At undersøge værditilførslen af VIRO på Vikærgården, fx som erstatning for whiteboards og post-its.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2011.

CGI Danmark A/S. Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune. Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården, Aarhus Kommune.

Foråret 2013 - Foråret 2015.

VIRO formåede at skabe bedre overblik, og har understøttet de daglige arbejdsgange. Overblikket blev skærpet ift. opgaver og borgernes informationer. De fleste medarbejdere fik også bedre indsigt i de andre faggruppers opgaver, samt en forbedret mulighed for at lave tværfagligt samarbejde.

Systemet påvirkede arbejdsmiljøet positivt, måske fordi medarbejderne oplevede større frihed ifb. med planlægning, og en lettere tilgang til informationer i løbet af dagen.

Desværre var der også en række tekniske problemer med nedbrud, som gav problemer ift. information i løbet af arbejdsdagen. Desuden skete der også større organisatoriske ændringer på Vikærgården under projektperioden, som var med til at påvirke processen negativt.

VIRO er overvejende et godt system, som har hjulpet medarbejderne på Vikærgården med at få overblik i hverdagen. Systemet er blevet taget godt imod af medarbejderne, og muligheden for at få borgernes informationer med på en tablet computer har været en succes.

Systemet har fungeret bedre for medarbejderne end den tidlige anvendte praksis. Der er dog nogle udviklingspunkter, som skal tages i betragtning, hvis systemet skal anvendes i den daglige drift på Vikærgården.