Velfærdsteknologi i eksisterende plejeboliger
Sundhed og Omsorg er fortsat meget optaget af at udnytte de teknologiske muligheder til gavn for borgere, medarbejder og kommunens drift.

I 2015 blev der igangsat en omfattende indsats med at indføre velfærdsteknologi i de eksisterende plejeboliger. Indsatsen går under titlen: Mere velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune.
Tanken er, at beboere i eksisterende plejeboliger tilbydes en basispakke af velfærdsteknologi. Den velfærdsteknologiske basispakke har til formål at forbedre borgernes mulighed for egenomsorg, samt at øge deres tryghed, værdighed og livskvalitet.
Ligeledes er der fokus på at frigive medarbejderens tid til at være sammen med borgerne og til kunne yde en endnu bedre pleje og omsorg af de mest sårbare borgere.
Det forventes, at pakken er udrullet i alle eksisterende og nye plejeboliger i 2019.