Telebesøgsvennen står i Plejeboligerne i Solbjerg.

Pårørende, der deltager i projektet, får installeret et program på deres egen computer. Herefter kan de logge sig på Besøgsvennen og styre den fra deres egen computer ved hjælp af piletasterne.

Web-kameraet på computeren gengiver den pårørendes ansigt på Telebesøgsvennens skærm. Den pårørende kan se, hvor besøgsvennen kører, og styre robotten med piletasterne.
Mikrofoner gengiver lyden i samme kvalitet som Skype.

Kameraet på besøgsvennen kan zoome, og skærmen kan vippe og dreje. Som pårørende vil du fx hjemmefra kunne følge din mor ud til frokostbordet. I kan sammen se og læse, hvad der står på opslagstavlen. Eller I kan mødes med personalet og tale sammen alle tre.

Center for Frihedsteknologi har fået mulighed for at afprøve Telebesøgsvennerne på Solbjerg Plejehjem.

Projektet har 2 forløb: Første forløb er et samarbejde mellem Sundhed & Omsorg og Plejeboligerne på Solbjerg Lokalcenter. Formålet er at undersøge: - Om pårørende kan få oftere og tættere kontakt med deres kære. - Om oftere kontakt med de pårørende øger beboernes livskvalitet og aktivitetsniveau. - Om de pårørende får lettere ved at følge med i dagliglivet hos beboeren. - Om konsultation med beboerens egen læge, gennemført via telebesøgsvennen, kan effektivisere behandlingsforløb og betyde, at det rette fokus opnås og observationer kan gøres. Andet forløb er i samarbejde mellem a) Center for Frihedsteknologi og Magistraten for Sociale forhold & Beskæftigelse og b) Center for Frihedsteknologi og Magistraten for Børn og Unge. Formålet vil blive afklaret gennem en workshop for de 2 magistratsafdelinger. Afprøvningen sker i 2015.

KOMTEK midler til projektet i plejeboligerne i Solbjerg. Projekterne i MSB og MBU forventes støttet via den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje.

Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO), Solbjerg Plejehjem samt Lægehuset i Solbjerg.

April 2014 - december 2015.

Projektet Telebesøgsvenner i Plejeboligerne i Solbjerg er afsluttet. De deltagere der har været med, har været glade for at kunne komme i kontakt med deres pårørende oftere.

Telebesøgsvennerne har været brugt i ydertimerne, dvs. morgen, sen eftermiddag og aften, i tidsrum, hvor der ikke har været så meget personaledækning.
Teknikken har drillet, og erfaringerne er, at hvis der ikke er personale, der ”holder øje” med fx. at robotten bliver docket rigtigt, fungerer det ikke.
Parallelt med projektet er der indført tablets, hvor pårørende kan skype med deres kære i plejeboligerne. Dvs. at teknikken i telebesøgsvennerne er blevet ”overhalet” af billigere løsninger, som - ikke helt, men i stor udstrækning - kan dække det samme som robotterne.

Konklusionen er, at robotterne fjernes, da gevinsten for deltageren ikke står mål med udgifterne, og at andre teknologier kan overtage en stor del af den virtuelle kontakt til pårørende.

Læs mere - downloade rapporten.