Idify, DemensCentrum Aarhus og Center for Frihedsteknologi har i samarbejde udviklet den digitale livshistorie. Hensigten har været at understøtte både personer med demens i deres hverdag - men også familie, netværk og fagpersoner, der arbejder med og omkring personen med demens.

Projektet har til formål at afprøve den digitale livshistorie hos borgere med demens i eget hjem, som samtidig indgår i struktureret træning i DemensHjørnet. Samtidig har projektet til formål at afdække muligheder og udfordringer for brug af Idify i Aarhus Kommune.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2012.

DemensCentrum Aarhus, Center for Frihedsteknologi og Idify.

Januar 2015 – December 2015.

Idify som ide og redskab vil kunne bibringe personer med demens og deres pårørende noget positivt ekstra.

Det vil også kunne bibringe plejen og omsorgen for mennesker med demens en ekstra positiv dimension. Der er dog forbehold, som bl.a. handler om tekniske udfordringer, forskellige behov hos borgere og medarbejdere samt tid til at lægge indhold ind i Idify.

Download rapport fra brugertest af Idify.