De 4 projekter er:

 • Forflytningsvejledninger for borgere, der har en BPA.
 • Betjeningsvejledninger til maskinel i MSO.
 • Vejledninger eller manualer for borgere med erhvervet hjerneskade, der modtager bostøtte fra Neuro/Fysisk Handicapcenter.
 • Støtte til individuel undervisning på STU4 under Lyngåskolen.

Projektet skal ses som en del af den overordnede digitalisering, der finder sted i Aarhus kommune.

 

At se i hvilket omfang, og på hvilken måde, digitalisering kan indvirke på:

 • At øge borgernær praksis.
 • Selvstændiggørelse.
 • Selvhjulpenhed.
 • Værdighed i samarbejdet med borgere.
 • At lette individualiserede, situationsbundne, visuelle oplæringsprocedurer.
 • Mere sikker og hensigtsmæssig håndtering af materiel, hvilket kan reducere medarbejderfejl og sygefravær.
 • Bedret fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Fysisk ved at den rette instruks på det rette tidspunkt kan forhindre fysiske skade og nedslidning. Psykisk ved at den psykisk syge borger med kontaktforstyrrelser ikke behøver at blive konfronteret direkte med medarbejderen, men kan støttes gennem it-mediet, således at konfrontationer reduceres.

Det ligger også som formål at styrke samarbejdet og udviklingen af fælles løsninger for MSO, MSB, og gerne videre ud i kommunen.

Projektet er finansieret af Aarhus Kommunes Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse:

 • Myndighed: forflytningskonsulent Birthe Tønder Larsen vedr. BPA-vejledninger
 • Voksenhandicap / STU4 på Lyngåskolen: afdelingsleder Birte Norlyk vedr. støtte til individuel undervisning
 • Voksenhandicap / Neuro/Fysisk Handicapcenter: hjemmevejlederne Mikael Ærbo Christiansen, Flemming Nedergaard og Rikke Simonsen vedr. vejledninger til borgere med erhvervet hjerneskade.

Magistraten for Sundhed og Omsorg:

 • Center for Frihedsteknologi: Sundhedsfaglig konsulent Dorthe Blichfeld vedr. betjeningsvejledninger.

Neuro/Fysisk Handicapcenter har i efteråret 2014 tilknyttet 2 studerende fra sundhedsteknologisk linje på Ingeniørhøjskolen.

August 2014 – januar 2016