I 2013 og 2014 blev CGI’s planlægningsskærm afprøvet på Vikærgårdens afd. 3. Løsningen blev hurtigt indflettet i medarbejdernes hverdag. Skærmløsningen blev godt modtaget og flittigt anvendt af personalet.
Cetrea er et software-system til forbedring af den kliniske logistik. Systemet er udviklet til brug på store touch-skærme. Dette gør det muligt hurtigt og nemt at få overblik over fx beboere og dagens vigtige opgaver, men vigtigst af alt bliver det nemmere at samarbejde.

Systemet sikrer, at alle interessenter får besked om ændringer i dagens opgaver. Systemet er hændelsesbaseret, hvilket sikrer, at skærme og tablets altid er opdaterede med de nyeste informationer.


I Region Midt er det vedtaget, at Cetreas løsning skal anvendes på alle afdelinger. Løsningen er meget flow-baseret og synes derfor at passe godt til Vikærgårdens forhold, hvor andelen af ind- og udflytninger af borgere er stor. Skærmløsningen afprøves på Vikærgården og sammenlignes med en anden skærmløsning (VIRO).

Det store borgerflow af ind- og udflytninger på Vikærgården samt den øgede kompleksitet i borgernes tilstand og situation, gjorde systemet interessant. Samtidigt er det attraktivt, at det på sigt forhåbentligt bliver muligt at overføre patientdata mellem sygehus og kommune, når man anvender samme system.

I dag anvendes Cetrea systemet på Vikærgårdens tre afdelinger og Rehabiliteringshøjskolen.

 

 

At afprøve Cetreas skærmløsning på Vikærgårdens afd. 1 og 2 for at sammenligne resultaterne med resultaterne fra afprøvningen af CGI’s skærmløsning (VIRO) på afd. 3. Det skulle undersøges om den ene løsning kunne foretrækkes frem for den anden, og om løsningen kunne lette medarbejdernes hverdag.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Akuttilbud og Rehabilitering – Vikærgården, Magistraten for Sundhed og Omsorg

Sommeren 2014 og et år frem.

Flertallet (90%) af medarbejderne oplevede, at Cetrea har potentiale til at påvirke medarbejderes dagligdag positivt med forbedrede arbejdsvilkår. Fx at Cetrea medførte værdifuldt overblik over borgerne og deres forløb samt egne daglige aftaler og løste/uløste opgaver.


Cetrea gav større overskuelighed sammenlignet med tidligere anvendt whiteboard-tavle samt lettere tilgang til information med alle oplysninger samlet ét sted, hvilket erstattede en del papir og bord-kalender. Men da Cetrea ikke var integreret med Aarhus Kommunes omsorgssystem, medførte det dobbelt-dokumentation.

Cetrea fungerede som tværfagligt arbejdsredskab. Ca. 2/3 af medarbejderne oplevede større synlighed omkring forskellige faggruppers arbejde, øget tværfaglig forståelse og koordinering. Herved gav Cetrea mulighed for at skabe mere sammenhængende borgerforløb og pleje.
Organisatoriske forhold oplevet som afgørende for at indfri potentialerne om forbedrede borgerforløb og arbejdsvilkår: At der bliver afsat tilstrækkelig tid/vejledning i hverdagen for at blive fortrolig med systemet og integrere anvendelsen i daglige rutiner. Desuden at det burde integreres med omsorgssystemet.

Download den afsluttende rapport.