Ideen med et virtuelt træningskoncept er, at terapeuten ikke behøver at være fysisk tilstede under borgerens træning. Borgeren kan træne i hjemmet, når der er tid og overskud til det. Samtidig undgår borgeren en del unødvendig transport.
Derfor er der et ønske om at styrke indsatsen indenfor virtuel træning i Aarhus Kommune.

På nuværende tidspunkt er projektet Virtuel Genoptræning afprøvet og delvist afsluttet.

”Virtuel Genoptræning” er en løsning fra Welfare Denmark. Borgeren har ved hjælp af et kinect kamera og en skærm mulighed for at træne hjemme. Terapeuten, som har lavet træningsprogrammet, kan følge udviklingen i borgerens træning og give feedback.

Indtil nu har virtuel træning været tænkt som et produkt, men bør i højere grad tænkes som et begreb, der kan dække flere forskellige produkter og løsninger, samt flere forskellige målgrupper.

At afdække og beskrive en samlet plan for virtuel træning i Aarhus Kommune. Projektet kommer til at løbe i to faser: I fase 1, forundersøgelsesdelen, skal der undersøges hvilke produkter og løsninger der findes på markedet. Her skal parameter som målgruppe, produktspecifikationer og pris overvejes. Relevante produkter/løsninger udvælges til pilotprojekter. I fase 2, forsøgsdelen, køres pilotprojekterne. Det er produkterne HomeRehab og Exorlive, som er blevet udvalgt til pilotprojekter. Formålet med pilotprojekterne er at finde ud af om produktet/løsningen kan indgå som et virtuelt træningstilbud i Aarhus Kommune. Som afslutning på projektet skal der, på baggrund af pilotprojekterne, udformes en strategi for Virtuel træning i Aarhus kommune. Derudover skal der udformes en form for katalog over virtuelle træningstilbud i Aarhus Kommune.

Projektet er finansieret af Århus Kommunes Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Center for Frihedsteknologi. Arbejdsgruppen består af terapeuter fra forskellige træningsindsatser: NeuroRehab, Sundhedsenhed, Vikærgården og Folkesundhed.

Juni 2014 – December 2015.