Aarhus Kommune vil imødekomme den stigende efterspørgsel efter træningsydelser og overholde kommunens kvalitetsstandarder. Derfor er vi  gået ind i samarbejdet om at udvikle et virtuelt træningskoncept, som ikke kræver terapeutens fysiske tilstedeværelse. Borgeren får mulighed for at træne, når der er tid og overskud til det. Samtidig kan man undgå en del transport.

Indgå i udvikling af konceptet. Undersøge, hvilke målgrupper der kan profitere af virtuel træning. Undersøge, hvordan virtuel træning kan indgå i terapeuternes træningstilbud. Beskrive en Business Case for anvendelsen af virtuel træning i kommunal regi.

KOMTEK-puljen i Aarhus Kommune.

Aarhus indgår som innovationskommune sammen med 14 andre kommuner: Viborg, Skanderborg, Horsens, Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Varde, Odense, Næstved, København, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Greve, Gentofte, sammen med Welfare Denmark. Spitze & co har udarbejdet evalueringsrapport for 11 af de 15 innovationskommuner.

April 2012- januar 2014. Selve projektet er afsluttet, men udviklingsarbejdet fortsætter, minimum til udgangen af 2014.

Projektet har givet anledning til at udbrede virtuel træning til andre produkter og målgrupper. Nye projekter bliver igangsat for at indkredse matchet mellem forskellige produkter og målgrupper. Virtuel træning kommer til at indgå i et overordnet Telesundhedsprogram, som er under udarbejdelse.

Se projektet Virtuel træning.