Der er stor bevågenhed på, at sengeliggende borgere og patienter ofte er meget passive en stor del af den tid, de opholder sig på sygehus under indlæggelse eller i forbindelse med ophold på rehabiliteringsenheder.
En artikel fra Danske fysioterapeuter fra 2015 beskriver, at den ældre medicinske patient i gennemsnit er sengeliggende i 17 timer dagligt under indlæggelse.

Flere studier har påpeget, at der allerede efter en uges sengeleje ses et markant fald i den maksimale iltoptagelse og en reduktion af muskelmasse og tab af muskelkraft og -styrke hos sengeliggende patienter. Især for de svageste kan det betyde, at de efter udskrivelsen ikke længere kan klare sig selv og har brug for et længerevarende genoptræningsforløb (Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering; Munksgaard, 2010).

Der er derfor god grund til at træne og aktivere også sengeliggende patienter På Akutenheden på Vikærgården ligger de svageste patienter også mange timer i sengen og trænes i gennemsnit kun 3 x 30 min ugentligt.

På Horsens sygehus har man sammen med Guldmann udviklet et nyt træningsredskab, hvor det er muligt for patienterne at udføre styrketræning sengeliggende. Der findes andre produkter på markedet som formodentlig også kan være med til at aktivere patienterne.

At foretage en sammenlignede analyse af forskellige træningsredskaber, som gør det muligt for borgere at træne i sengen. Desuden at foretage en vurdering af, i hvor høj grad denne træning kan foregå selvstændigt. Derudover skal det vurderes, om træningsredskabet er fysisk belastende at anvende for den fysioterapeut, der bistår træningen. Kan borger med meget nedsat fysisk funktionsniveau anvende træningsredskabet? Er det muligt for den helt immobile borger at anvende redskabet? Er det muligt at progrediere træningsbelastningen i forhold til borgers funktionsniveau? Kan borgere selvtræne? Der forventes at indgå fire forskellige træningsteknologier i afprøvningen.

Et samarbejde mellem Akuttilbud & Rehabilitering Vikærgården og Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården. Producenterne stiller gratis træningsteknologierne til rådighed.

December 2017-medio 2019