Projektet gennemføres ved et tværfagligt og offentligt-privat projektsamarbejde. Deltagerne er sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner.

Projektet skal udvikle en række nye produkter og services, som skal bidrage aktivt til en reducering af både antal og varighed af indlæggelser på de danske hospitaler.

Målet er i løbet af projektets levetid at udvikle 40 nye produkter og services. Disse skal understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a.: - bedre og hurtigere rehabilitering - flere ambulante behandlinger - indlæggelser af patienter i egne hjem.

Udviklingen af teknologier til disse formål skal minimere presset på hospitalernes økonomi og personalemæssige ressourcer. Det skal også øge patienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar for deres egen sundhed.

Desuden skal teknologierne sikre, at sundhedspersonalekan få valide og ensartede data om den enkelte patients behov for behandling. Patient@home giver også danske virksomheder adgang til den nyeste viden, laboratorier samt rigtige testfaciliteter. Dette giver dem det bedste udgangspunkt, så de kan opbygge stærke internationale markedspositioner.

 

Styrelsen for Forskning og Innovation, Det strategiske Forskningsråd, Syddansk Vækstforum.

Virksomheder, hospitaler, kommuner.

2012-2018.