Særligt borgere med demens kunne blive urolige. Især hvis de ikke forstod, hvad der skete omkring dem, eller ikke kunne genkende personen i soveværelset.

På denne baggrund blev der i 2012 igangsat to pilotprojekter med virtuelt nattetilsyn. Henholdsvis Nattfrid i Sverige og Nattfred i Norge. Begge projekter med positive resultater.

Endvidere tyder forskningsresultater på, at søvnforstyrrelser muligvis kan påvirke igangsættelse og udvikling af Alzheimers sygdom. Denne opdagelse er vigtig i arbejdet for at forebygge af Alzheimers. Specielt når dårlig søvnkvalitet let kan forbedres.

På baggrund af ovennævnte resultater er det ønskeligt at afprøve et lignende pilotprojekt i Aarhus Kommune.

Nattevagterne i Ceres Huset har flere gange registreret, at nogle borgere bliver vækket. Enten af lyden fra de tunge døre, når de bliver åbnet af nattevagterne og/eller af lysindfald fra gangen. Formålet med projektet er derfor at belyse, om borgere med virtuelt tilsyn kan opnå en bedre og mere sammenhængende søvnkvalitet, end borgere udelukkende med traditionelt tilsyn.

Der er søgt og bevilliget midler til gennemføring af projekt Nattero fra Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Center for Frihedsteknologi – Aarhus kommune og Plejeboligerne Ceres Huset.

1. december 2014 til og med 31. marts 2015.

Download en kort sammenfatning af projektet resultater.