Færre korte besøg, hvor formålet kun er at huske borgere på at tage medicin. Færre utilsigtede hændelser. Øget selvhjulpenhed.

Område Syd, Område Åbyhøj.

Afsluttet i 2014.

Produktet Cekura MMS har så mange tekniske udfordringer, at det ikke findes forsvarligt at bruge til den målgruppe, der ellers ville være oplagt, nemlig borgere, der har behov for at have deres medicin låst inde.

I forhold til mål med projektet, så
- Er der samlet for alle projektdeltagere ikke sparet ressourcer for sygeplejerskerne.
- Har det ikke medført færre utilsigtede hændelser – snarere tværtimod.
- Har det medført øget selvhjulpenhed for de borgere, hvor MMS fungerede.
Sygeplejerskerne finder dog ideen god og vil gerne deltage i ny afprøvning, såfremt de tekniske udfordringer kan løses.

Download og læs projektrapporten.