Herved reduceres eller undgås ambulante besøg og sygehusindlæggelser.

Desuden tager patienten i højere grad aktivt del i eget behandlingsforløb - patient empowerment (bedre forberedte patienter med styrket egenomsorg).

Telemedicinsk understøttelse af det kliniske arbejde har potentiale til at forbedre sammenhæng i patientforløb, herunder i samarbejdet på tværs af sektorer. Ved at skabe indblik og overblik i patientens sygdomsforløb, kan der spares ressourcer og potentielt opnås øget behandlingseffekt. Det sundhedsfaglige personale i de forskellige sektorer opnår en fælles koordinering af patientforløb, som effektiviserer en lang række processer. Dette er er til glæde for såvel patienten som personalet, og har positiv effekt for samfundsøkonomien. KIH er et koordineret storskalaprojekt i regi af Fonden for Velfærdsteknologi (FFVT). I projektet afprøves og demonstreres it-løsninger med hovedvægt på integration mellem eksisterende it-systemer og telemedicinsk hjemmemonitorering. Desuden afprøves andre løsninger, der understøtter patientens aktive inddragelse i eget forløb.

Der er et samlet budget på 65 mio. med et tilskud fra Fonden for Velfærdsteknologi på 33,4 mio.

KIH består af otte delprojekter:

  • Diabetes (Region Midtjylland), hvor Aarhus Kommune deltager.
  • KOL (Region Hovedstaden).
  • Gravide med komplikationer (Region Midtjylland).
  • Gravide uden komplikationer (Region Hovedstaden).
  • Mave-tarminflammation (Region Hovedstaden).
  • Evaluering (CAST/SDU og Socialstyrelsen).
  • Teknik/standardudvikling (MedCom).
  • Programledelse (MedCom).

 

1.4.2012-31.12.2014.