De ønsker at etablere telemedicin og opfylde én af kommunens ledetråde ’Al magt til borgerne’ (empowerment).
Samtidig håber de at kunne omrokere ressourcer i sygeplejen.

Projektet afvikles som et pilotprojekt. Skal inkludere 10-50 borgere, og involverer sygeplejersker fra såvel dag- som aftenvagt.

Telemedicin i forbindelse med ’insulinruter’ skal kunne håndtere at borger: - Måler og sender blodsukker via Bluetooth (og evt. andre data)/indtaster data. - Kalder op til sundhedsklinikken/bliver kaldt op. - Bliver vejledt i dagens insulindosering. - Får tjekket korrekt indstilling af insulinpen via skærm. - Får støtte til insulingivning – ’hvor skal jeg stikke i dag’.

Område Syd.

AFSLUTTET (1.7.2013-30.6.2014). Der er udarbejdet en evalueringsrapport, som kan downloades.