Hos Folkesundhed bliver borgere med KOL tilbudt 16 træningsgange sammen med en terapeut. Forløbet er enten 8 uger med træning 2 gange om ugen, eller 16 uger med træning 1 gang om ugen. Efter træningsforløbet er der på nuværende tidspunkt ingen opfølgning.

I artiklen ”Opfølgning på rehabilitering øger livskvalitet og gangdistance” beskrives det, hvordan et længere opfølgningsforløb øger livskvaliteten og gangdistancen for patienter med KOL.

Pilotprojektet skal give et overblik over, hvorvidt HomeRehab kan benyttes som virtuelt træningstilbud til KOL-patienter. Vi inddrager borgere, der bliver tilbudt træning hos Folkesundhed, og som efterfølgende får mulighed for at træne hjemme med HomeRehab. Vi ønsker at analysere, om den ekstra træning hjemme gør, at de bibeholder eller forbedrer effekten af deres træning.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Projektet koordineres af Center for Frihedsteknologi, mens det er terapeuter og borgere fra Folkesundhed, der afprøver HomeRehab.

November 2014 – Juni 2016.