Pilotprojektet med Exorlive er en del af fase to i projektet Virtuel træning. Dette projekt skal afdække, hvilke muligheder der er inden for virtuel træning. I projektets fase to afprøves forskellige teknologier, heriblandt Exorlive.

Programmet har en database med ca. 4500 øvelser, som man kan sammensætte til træningsprogrammer. Der er mulighed for at gemme tidligere sammensatte træningsprogrammer som skabeloner, så man ikke skal udvælge den enkelte øvelser hver gang.
Øvelsen er beskrevet med billeder og tekst (som terapeuten også kan rette i) samt en video, hvor man ser øvelsen udført. Terapeuten kan også vælge øvelsens sværhedsgrad og antal gentagelser. Træningsprogrammerne kan udskrives, sendes som email eller deles på mobil/tablet.

Borger, der modtager træningsprogrammet via mail eller på tablet, kan giver feedback, når øvelserne er lavet. Derved kan terapeuten se, om borgeren har lavet øvelserne, og hvordan træningen gik.

At afklare, om Exorlive kan være et virtuelt træningstilbud i Aarhus Kommune. Pilotprojektet skal give et overblik over, hvor og hvordan Exorlive kan bruges i Aarhus Kommune. Derudover skal det undersøges, om der er fordele ved at modtage et træningsprogram elektronisk, og dermed have mulighed for at se øvelserne udført, mens man er hjemme.

Den Sundheds- og Velfærdsteknologiske Investeringspulje 2013.

Projektet koordineres af Center for Frihedsteknologi, mens terapeuter fra Folkesundhed, Sundhedsenhed Område Nord og Vikærgården afprøver ExorLive.

Efterår 2014 – Efterår 2015.