Et af de store problemer er dog, at det ofte er meget svært at aktivere musklerne i tilstrækkelig grad til, at man kan tale om decideret styrketræning. Fyringen til muskulaturen er simpelthen for lav. Og det giver derfor god mening at benytte elektrisk stimulation, også som kombination med styrketræning.

På Vikærgården vil vi gerne accelerere træningsforløbene ved brug af elektrisk stimulation, da elektrisk stimulation i mange tilfælde er en genvej og et supplement til gode, hurtige og holdbare resultater i den terapeutiske praksis.


Der findes forskellige apparater til el stimulation. I indeværende projekt benyttes Chattanooga Rehab til NMES, neuromuskulær elektrisk stimulering. Ved NMES stimuleres den motoriske nerve elektrisk for at fremkalde en muskelsammentrækning.

At implementere elstimulation (NMES) på Vikærgården, så det bliver en naturlig del af værktøjskassen for fysioterapeuter og ergoterapeuter i rehabiliteringsarbejdet med borgerne.

Et samarbejde mellem Akuttilbud og Rehabilitering Vikærgården og Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården.

Akuttilbud og Rehabilitering Vikærgården og Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården.

1.1-31.12.2017.