Der er behov for at kunne udfordre borgeren på et højere kognitivt niveau, fx i forhold til strukturering og planlægning af hverdagen, medicin, måltider og træningstider i forbindelse med deltagelse i hverdagsrehabiliteringen.

Der er brug for at inddrage træningsredskaber, som borgeren kan bruge i træningen med terapeuten, sammen med andre eller alene.

Flere borgere giver udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at træne på de tidspunkter, hvor der ikke er planlagte aktiviteter.

Apps er enkle at bruge og kan håndteres af de fleste, uafhængigt af funktionsnedsættelse.

At understøtte rehabiliteringsforløbet, således at borgerne bliver styrket både kognitivt og kommunikativt samt at give borgerne muligheder for at selvtræne under professionel vejledning.


At gøre borgerne fortrolige med apps og brugen af tablets generelt, så de kan bruge dem hensigtsmæssigt, når de kommer hjem. Anvendelsen af apps kan være med til at understøtte borgerens deltagelse i hverdagslivet.

At vurdere om, og i givet fald hvordan den enkelte borger vil kunne profitere af brugen af tablets med henblik på at klare sig i eget hjem og herunder vurdering af borgerens behov for specialtilpasning af tablets.

Center for Frihedsteknologi, Vikærgården og Thorsgården.

Center for Frihedsteknologi, Vikærgården og Thorsgården.

1.marts til 31. august 2015