Formålet med afprøvningen af AlterG var at finde ud af, om AlterG kunne benyttes til Vikærgårdens målgruppe, som hovedsageligt er geriatriske borgere, og om den ville bidrage til at udvide sortimentet af hjælpemidler/teknologier til træning af gangfunktion.

Firmaet Fysiodema stillede AlterG gratis til rådighed for Vikærgården i afprøvningsperioden. Der var ingen udgifter ifm. transport, installation og lån.

Vikærgården stod for afprøvningen. Center for Frihedsteknologi stod for projektledelsen.

AFSLUTTET (medio august 2014 – medio september 2014).

Den gennemførte evaluering viste, at AlterG kan anvendes af Vikærgårdens målgruppe, under visse praktiske hensyn. Fysioterapeuterne syntes, at det var et godt redskab i værktøjskassen, men ikke på bekostning af andre træningsredskaber.

Download hele evalueringen.